map

PROJECT INFO


เจ้าของโครงการ
บริษัท เย็นสบายดี เรสซิเด้นท์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
ซอย ลาดพร้าว 122
พื้นที่โครงการ
325 ตารางวา
ลักษณะโครงการ
Low-Rise คอนโดมิเนียม สูง 7 ชั้น
2 อาคาร 79 ห้องชุด
กำหนดแล้วเสร็จ
ปลายปี 62


copyright © 2013 www.yensabaidee.com All Rights Reserved | ภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นภาพบรรยากาศจำลอง
Contact : 099-153-1212 Email : sales@feelcondo.com