ความคืบหน้าโครงการ

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 9 September 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 9 September 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานตั้งนั่งร้านวางเหล็กกล่องทำพื้น ชั้น 8

Update | 3 September 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานเทปูนผนังลิฟท์ ชั้น 7

Update | 2 September 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 7

Update | 2 September 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น 5

Update | 2 September 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานสกิมท้องพื้นภายในห้อง ชั้น 2

Update | 2 September 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 6

Update | 31 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานฉาบผนังห้อง ชั้น 4

Update | 31 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 5

Update | 31 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานฉาบผนังห้อง ชั้น 3

Update | 31 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานเทคอนกรีตเสาชั้น 7

Update | 31 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานผูกเหล็กเข้าแบบเสาชั้น 7

Update | 27 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานเทพื้นชั้น 7

Update | 26 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 19 August 2020

อาคาร A , B

60% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 7

Update | 19 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานตั้งนั่งร้านวางเหล็กกล่องท้องพื้นชั้น 7

Update | 17 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 13 August 2020

อาคาร A , B

60% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 13 August 2020

อาคาร A , B

60% Complete (success)

image


งานรื้อเเบบท้องพื้น ชั้น 6

Update | 13 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานฉาบผนังห้อง ชั้น 5

Update | 13 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 4

Update | 11 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 4

Update | 11 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 6

Update | 11 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 6

Update | 11 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานผูกเหล็กเข้าแบบเสา ชั้น 6

Update | 8 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานผูกเหล็กเข้าแบบเสา ชั้น 6

Update | 8 August 2020

อาคาร B

50% Complete (success)

image


งานเทคอนกรีตพื้นชั้นดาดฟ้า

Update | 8 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานเทคอนกรีตพื้นชั้นดาดฟ้า

Update | 8 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น 4

Update | 8 August 2020

อาคาร A

60% Complete (success)

image


งานลงเหล็กบันได ชั้น 3-4

Update | 15 July 2020

อาคาร B

40% Complete (success)

image


งานเข้าเเบบเสา ชั้น 5

Update | 15 July 2020

อาคาร B

40% Complete (success)

image


งานเข้าเเบบเสา ชั้น 5

Update | 15 July 2020

อาคาร B

40% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 5

Update | 15 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 5

Update | 15 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานเทเสาชั้น 8 รับดาดฟ้า

Update | 15 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานเทเสาชั้น 8 รับดาดฟ้า

Update | 14 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 9 July 2020

อาคาร A , B

50% Complete (success)

image


งานวางบล็อคไฟฟ้าพื้นชั้น 5

Update | 9 July 2020

อาคาร B

40% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 5

Update | 9 July 2020

อาคาร B

40% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 4

Update | 9 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานวางท่อประปาพื้นชั้น 8

Update | 9 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 8

Update | 9 July 2020

อาคาร A

50% Complete (success)

image


งานเทถนนโครงการ

Update | 29 June 2020

อาคาร B

30% Complete (success)

image


งานเทถนนโครงการ

Update | 29 June 2020

อาคาร B

30% Complete (success)

image


งานเดินท่อสายไฟ ชั้น 2-3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานเดินท่อสายไฟ ชั้น 2-3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 4

Update | 9 June 2020

อาคาร B

30% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 2

Update | 9 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 7

Update | 9 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 18 May 2020

อาคาร A , B

30% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 2

Update | 18 May 2020

อาคาร B

20% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 5

Update | 18 May 2020

อาคาร A

30% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวมอาคาร A

Update | 30 April 2020

อาคาร A

20% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวมอาคาร A

Update | 30 April 2020

อาคาร A

20% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวมอาคาร A

Update | 30 April 2020

อาคาร A

20% Complete (success)

Yensabaideecondo คอนโดใกล้สถานีสายสีเหลือง ลาดพร้าว 101 Yensabaidee Condo