ความคืบหน้าโครงการ

image


งานเทถนนโครงการ

Update | 29 June 2020

อาคาร B

30% Complete (success)

image


งานเทถนนโครงการ

Update | 29 June 2020

อาคาร B

30% Complete (success)

image


งานเดินท่อสายไฟ ชั้น 2-3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานเดินท่อสายไฟ ชั้น 2-3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 3

Update | 29 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 4

Update | 9 June 2020

อาคาร B

30% Complete (success)

image


งานก่ออิฐผนังห้อง ชั้น 2

Update | 9 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 7

Update | 9 June 2020

อาคาร A

40% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวม

Update | 18 May 2020

อาคาร A , B

30% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 2

Update | 18 May 2020

อาคาร B

20% Complete (success)

image


งานเตรียมเทพื้นชั้น 5

Update | 18 May 2020

อาคาร A

30% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวมอาคาร A

Update | 30 April 2020

อาคาร A

20% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวมอาคาร A

Update | 30 April 2020

อาคาร A

20% Complete (success)

image


งานก่อสร้างโดยรวมอาคาร A

Update | 30 April 2020

อาคาร A

20% Complete (success)

Yensabaideecondo คอนโดใกล้สถานีสายสีเหลือง ลาดพร้าว 101 Yensabaidee Condo